UU : Linnéträdgården : Trädgårdsvandring
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Linnéträdgården

Trädgårdsvandring

Linnéträdgården är en rekonstruktion av Uppsala universitets botaniska trädgård så som den såg ut på Linnés tid. Planen följer Linnés plan från 1745 och i kvarteren odlas bara sådana växter som fanns i Linnés trädgård.

Klickbar karta

1. Trädgårdsgrinden (Porta magna)

2. Förgården
Denna del av trädgården skuggas av stora lindar, det träd efter vilket Carl von Linné har sitt namn.

3. Perenna kvarteret (Area perennis)
Fleråriga växter (perenner) planterade enligt klasserna i Linnés sexualsystem.

4. Annuella kvarteret (Area annua)
Ettåriga och tvååriga växter (annueller och bienner) planterade enligt klasserna i Linnés sexualsystem.

5. Trädgårdsgångarna (Ambulacra)
Mittgången kantas av prydnadsväxter som odlades i Uppland på 1700-talet.

6. Floddammen (Aquarium fluviatile)
Floddammen, där vattnet porlar mellan safsa och svärdslilja.

7. Sjödammen (Aquarium lacustre)
Sjödammen, med vita näckrosor och vattensalamandrar.

8. Kärrdammen (Aquarium palustre)
Kärrdammen, med bland annat Linnés egen blomma Linnaea borealis.

9. Apkojor
Apkojorna är kopior av de ursprungliga kojorna.

10. Vårkvarteret (Area vernalis)
Vårens växter.

11. Höstkvarteret (Area autumnalis)
Höstens växter.

12. Orangeriet (Hybernaculum)
Innehöll på Linnés tid tre olika växthusavdelningar samt hans naturhistoriska samlingar. I södra flygeln finns en utställning om trädgårdens historia.

13. Södra kvarteret (Area meridionalis)
Här ställdes de orangeriväxter ut som klarade det svenska sommarklimatet.

14. Drivbänken (Vaporarium)

15. Fönsterbänken (Solarium)

16. Apricarium

17. Träd och buskar (Arbores et frutices)

18. Prefektbostaden
Linnés hem under sin tid som professor. I huset är numera Linnémuseet inrymt.


Text: Karin Martinsson. Foto: Annika Ahlstedt.