Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Matematik under Linnés tid

Några av matematikens pionjärer Samuel Klingenstierna Harald Vallerius Per Elvius Gottfried Wilhelm von Leibniz Isaac Newton

Under 1600- och 1700-talen utvecklades ny matematik som kom att revolutionera vår syn på världen. Linné hade troligen ingen kunskap om denna matematik men hans logiska indelning av växterna, djuren och stenarna i en systematisk ordning kommer i en tid då andra teoribildare sökte skapa ordning inom bl.a. astronomin, mekaniken och optiken. Genom att kunna uttrycka geometriska kurvor med algebraiska uttryck bestämde matematiker planetbanor, beräknade kurvlängder och areor, samt visade teoretiskt hur en perfekt lins kunde tillverkas. Grundarna av denna nya matematik är många men 1600-talets främste är Newton och Leibniz. De utvecklade infinitesimalkalkylen, en teori om hur man kan räkna med oändligt små storheter, s.k. infinitesimaler.

Den förste och den skickligaste utövaren av infinitesimalkalkylen i Sverige under 1700-talet var Samuel Klingenstierna.

 

Författad av: Staffan Rodhe

Läs mer om