Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Växterna och djuren

Linné, växterna och djuren

Linnés största intresse var att studera naturen med dess växter och djur. Ofta uttryckte han förundran över hur många olika livsformer som existerade på jorden. Han såg det som sin uppgift att beskriva och systematisera de olika arterna, något han gjorde med stor entusiasm och glöd.

Linnés systematiska arbete lade grunden för den fortsatta biologiska forskningen. Vad betyder hans livsverk och gärning idag? Hur mycket har ny teknik och nya läror påverkat den moderna forskningen? Låt oss titta närmare på Linné och den biologiska mångfalden. Här ska vi se exempel på vad han kom fram till och hur den moderna forskningen har ökat vår kunskap.

 

Författad av: Mariette Manktelow