Uppsala universitet
Hoppa över länkar
In English

Linné on line arrow Linné och ekologin

 

Linné och ekologin

Det är som om den verklige Linné gäckar oss, han glider oss ständigt ur händerna. Han försvinner runt hörnet precis när vi tror att vi ska få möta honom öga mot öga. Han finns där som en inspirationskälla, han lockar oss att med nya ögon se på naturen och att förundras över den. Han står där som ett utropstecken som trotsar våra lärda ansträngningar vid skrivbordet. Han är en gåta att återvända till.

Kanske dessa texter kan visa på några nya sidor av den linneanska mosaiken. Om vi följer honom runt oväntade hörn, längs stigar vi själva glömt, kommer han att leda oss till naturen. Han är ett vägmärke som pekar rakt ut i markerna och hagarna och vidare in i skogen. Långt därinne kan vi finna inte bara naturen utan också Naturen.

Detta ekologispår kommer inledningsvis att ta upp två teman:

Linné och de ekologiska idéerna visar hur Linnés fysikoteologiska tankar om en "Naturens ekonomi" utgjorde ett förstadium till 1800-talets ekologi. Linnés religiöst förankrade begrepp översattes av senare naturforskare i sekulära termer. Linnés proto-ekologi kom bl.a. att påverka Darwin när denne formulerade sin evolutionsteori. Perspektivet är främst begreppshistoriskt.


Ekologins etablering i Sverige beskriver ekologins framväxt och etablering i Sverige. Med naturalhistorikernas deskriptiva fältstudier och den linneanska traditionen som bakgrund tecknas denna utveckling i Sverige utifrån ett vetenskapssociologiskt perspektiv.

 

Författare: Ragnar Insulander