UU : Linnéträdgården : Linné-länkar
Uppsala universitet
Hoppa över länkar

Linnéträdgården

Linné-länkar

Linné Uppsala - Uppsala Linnés stad sedan 1728.

Linné on line - för elever och lärare vid gymnasiet och grundskolans högstadium.

Världsarv i systematisk biologi - Sverige förbereder en nominering av ett vetenskapligt världsarv i systematisk biologi. Tolv platser i åtta länder ingår i det föreslagna världsarvet The Rise of Systematic Biology. Informationsfolder.

Carl von Linné 10hp - sommarkurs vid Uppsala universitet, ges nästa gång 2010. Finns även som nätkurs.

Linnés vänner - vänförening till Botaniska trädgården och Linnéminnena.

Svenska Linnésällskapet - ger ut Linnés skrifter och driver Linnémuseet som ligger i Linnéträdgården.

The Linnean Society of London - förvaltar den största delen av Linnés vetenskapliga samlingar och hans bibliotek.

Linnéherbariet - vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm.

Linnékorrespondensen utgivning av Linnés brevväxling.

The Linnaeus Link Project - ett projekt som skall utmynna i bl.a. en online-bibliografi över Linné och hans lärjungar.

Linnés örtabok

Linnés Historiska Landskap - ett bevarandeprojekt som vill uppmärksamma spåren av Linné i Uppsalatraktens landskap.

Hembygdsföreningen Linné - Linnés hembygd i Småland.

Linnés Råshult kulturreservat – Carl von Linnés födelseplats, Sveriges tionde kulturreservat .

Solanderföreningen Daniel Solander - en av Linnés lärjungar.

Carl von Linné på Internet - Orangeri och Linnéträdgård samt Kunskapscentrum Carl von Linné, Möckelsnäs-Älmhult

Linné 2007 - Uppsala universitets jubileumsfirande